http://www.conceptidea.ir/images/menus/01.png

فضای میزبانی : 300   مگابایت
پــهنای بـــــاند : 5000 مگابایت
اکــــانت ایمیل  : 3 عدد ایمیل
پایگاه  MySQL : نـــامــــــحـدود
دامــنه اضـافی : نـــامــــــحـدود
پــنل مــــدیریت :
سی پنل
موقــعیت سرور :
انگلستان
قیمت  (تومان) : 80,000 سالانه

http://www.conceptidea.ir/images/menus/02.png

فضای میزبانی : 500   مگابایت
پــهنای بـــــاند : 10000 مگابایت
اکــــانت ایمیل  : 10 عدد ایمیل
پایگاه  MySQL : نـــامــــــحـدود
دامــنه اضـافی : نـــامــــــحـدود
پــنل مــــدیریت : سی پنل
موقــعیت سرور : انگلستان
قیمت  (تومان) : 130,000 سالانه

http://www.conceptidea.ir/images/menus/03.png

فضای میزبانی : 1000   مگابایت
پــهنای بـــــاند : 15000 مگابایت
اکــــانت ایمیل  : 20 عدد ایمیل
پایگاه  MySQL : نـــامــــــحـدود
دامــنه اضـافی : نـــامــــــحـدود
پــنل مــــدیریت : سی پنل
موقــعیت سرور : انگلستان
قیمت  (تومان) : 200,000 سالانه

http://www.conceptidea.ir/images/menus/04.png

فضای میزبانی  : 2000   مگابایت
پــهنای بـــــاند  : نـــامــــــحـدود
اکــــانت ایمیل  : نـــامــــــحـدود
پایگاه  MySQL : نـــامــــــحـدود
دامــنه اضـافی  : نـــامــــــحـدود
پــنل مــــدیریت : سی پنل 
موقــعیت سرور : انگلستان
قیمت  (تومان) : 300,000 سالانه

جستجو
جستجو تنها در :
در مجموع یک نتیجه یافت شد

متن منوی هاست و دامنه

... سرورها توسط تیم فنی تدبیر سرور در سطح فوق العاده بالایی قرار دارد که از این جهت به مشتریان اطمینان خاطر می دهیم.   ارائه انواع مختلف سرويس ميزباني روی اينترنت متناسب با هر بودجه، امکان معرفی موسسه ...
No tweets found.