http://www.conceptidea.ir/images/menus/01.png

فضای میزبانی : 300   مگابایت
پــهنای بـــــاند : 5000 مگابایت
اکــــانت ایمیل  : 3 عدد ایمیل
پایگاه  MySQL : نـــامــــــحـدود
دامــنه اضـافی : نـــامــــــحـدود
پــنل مــــدیریت :
سی پنل
موقــعیت سرور :
انگلستان
قیمت  (تومان) : 80,000 سالانه

http://www.conceptidea.ir/images/menus/02.png

فضای میزبانی : 500   مگابایت
پــهنای بـــــاند : 10000 مگابایت
اکــــانت ایمیل  : 10 عدد ایمیل
پایگاه  MySQL : نـــامــــــحـدود
دامــنه اضـافی : نـــامــــــحـدود
پــنل مــــدیریت : سی پنل
موقــعیت سرور : انگلستان
قیمت  (تومان) : 130,000 سالانه

http://www.conceptidea.ir/images/menus/03.png

فضای میزبانی : 1000   مگابایت
پــهنای بـــــاند : 15000 مگابایت
اکــــانت ایمیل  : 20 عدد ایمیل
پایگاه  MySQL : نـــامــــــحـدود
دامــنه اضـافی : نـــامــــــحـدود
پــنل مــــدیریت : سی پنل
موقــعیت سرور : انگلستان
قیمت  (تومان) : 200,000 سالانه

http://www.conceptidea.ir/images/menus/04.png

فضای میزبانی  : 2000   مگابایت
پــهنای بـــــاند  : نـــامــــــحـدود
اکــــانت ایمیل  : نـــامــــــحـدود
پایگاه  MySQL : نـــامــــــحـدود
دامــنه اضـافی  : نـــامــــــحـدود
پــنل مــــدیریت : سی پنل 
موقــعیت سرور : انگلستان
قیمت  (تومان) : 300,000 سالانه

جستجو
جستجو تنها در :
در مجموع یک نتیجه یافت شد

متن منوی هاست و دامنه

... افزاری مورد نیاز شما را در یک بسته ارائه می کنیم. علاوه بر این ، شما در این سرویسها نیاز به دانش فنی خاصی ندارید و کلیه خدمات و مدیریت فنی سرورها به عهده ما می باشد. تیم فنی هاست ما با استفاده از دانش ...
No tweets found.